Altyapı Çalışmaları 

 

1953 yılında, köyümüze ilk kez muhtar Mustafa İnan döneminde kazma kürekle, imece yolu ile Küçükpaşa köyü-Uzunalan köyü arası yol yapılmıştır. Bu yol 1967 yılına kadar devam etmiş, ondan sonrada yol yapımı greyder, kepçe gibi çalişmalarla biraz ilerletilmiştir.

       1979 yılında muhtar Ahmet Duyan’ın döneminde dozer getirtilerek yolun düzeltilecek yerleri, doğrultulacak kısımlarındaki eksiklikler giderilmiş ve bazı kayalık, taşlık olan kısımları onarılmış, daha kullanılır duruma getirilmiştir.

       1980li yıllardada asfalt çalışması yapılarak yolumuz asfaltla sağlamlanarak kullanılır duruma getirilmiştir.

 

Su ve Kanalizasyon Çalışmaları
 

         Köyümüzün kurulduğu zamanlarda su tedariki konusunda ana kaynaklarımız, Kocabaş çayındaki açılan kaynaklar, köylerdeki kuyular ve de meşhur Kocayusuf ’un Çeşme denilen çeşmeden alınan içme sularıdır.

        Bu kaynaklardan alınan suların tedariki zaman bakımından sorun teşkil ettiği için, 1967 yılında muhtar Osman Dündar’ın yönetiminde Karadere içme suyu köyümüz sokaklarına çeşmeler yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

        1990 yılında köyümüze 100 tonluk içme suyu deposu yapılarak bugünkü adıyla  şebeke suyu adı altında içme suyu yapılmıştır.

        1994 yılında içme suyunun yetersizliği kararı alınarak Ahıdağ’dan gelen, Karadere’nin başından köyümüze kadar 14 kilometrelik yeni bir içme suyu hattı çekilerek, kendi başımıza  kendi suyumuzu sağlamışız. O zamandan beri muhtar Cemali Kaya yönetiminde köy halkının incelemeleriyle birlikte çalışmalar yapılarak köyümüzün içme suyu sorunu kısmi olarak çözülmüştür.

        2004 yılında içme suyundaki arızaların tekrar gündeme gelmesi sebebiyle, muhtar Hüseyin Kuru döneminde  köyümüz halkı yine imece usulüyle Ahıdağı’nın Kocakestanelik mevkiindeki Karadere içme suyuna yeni bir hat çekerek suyun Uzunalan’a ulaşmasını sağlamışlardır.Bugün herkesin evinde şebeke içme suyu kullanılmaktadır.

       Köyümüzde yine bir altyapı hizmeti olan kanalizasyon çalışmaları, 21 Kasım 2004 yılında muhtar Hüseyin Kuru önderliğinde başlatılmış olup, 2005 yılı içerisinde çalışmalar tamamlanmıştır.

       Foseftik çukurları da, Çan ilçesinde ilk kez görülmek üzere yapılmış,kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte halkımızın hizmetine sunulmuştur.     

 

Telekomünikasyon hizmetleri
 

      1984 yılında köyümüze ilk defa manyetolu telefon kullanımı, köyümüz halkından 20 kişinin katılımıyla ve kendi özel paralarıyla alınarak gerçekleşmiştir.

     Daha sonraki yıllarda devlet tarafından verilen ve bağlanan telefonlar gelişmiştir. Bugünkü durumda da köyümüzün telefon bağlantısı halen sürmektedir.

 

Elektriğin Tedariki

        Elektirik, yine köyümüzle geç tanışan hizmetlerden birisidir.Köyümüzün elektriği 22 Kasım 1982 yılında gelmiştir. O dönemde elektrik işlemleri sorumlusu elektrik mühendisi Mehmet Dramalı tarafından açılışı yapılarak, muhtar Ahmet Duyar´la birlikte köyümüz ilk elektriğine kavuşmuştur

 

Uzunalan İlköğretim Okulu
 

        T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Uzunalan İlköğretim Okulu 1945 yılında ilkokul olarak açılmıştır.

        1975-1983 yılları arasında köyümüzde orta öğretim düzeyinde bir okul açılmış, ancak öğrenci azlığı nedeniyle faaliyeti sona erdirilmiştir.

        1997 yılında taşımalı sisteme geçilmesi nedeniyle ilkokulumuzda verilen eğitime son verilmiştir.Şu an köyde oturan ilk ve orta öğrenim düzeyindeki öğrencilerimiz, taşımalı sistem aracılığıyla öğrenimlerine Çan ilçesinde devam etmektedirler

 

Uzunalan Köy Camisi
 

       Köyümüzün kurulmasıyla birlikte yapılan cami,1985 yılına kadar faalliğini sürdürmüştür.

        Camimizin eskimesi ve zamanla tahrip olması nedeniyle 2 Temmuz 1985 yılında devlet yardımıyla yeni caminin temeli atılmış olup, 24 Ocak 1986 tarihinde kullanıma açılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur

 

 Köprü Çalışmaları
 

        Göleköy-Uzunalan arasındaki, devlet tarafından yapılan betonarme, büyük bir köprümüz vardır. Bu köprü 1984-1985 yılları içersinde yapılmıştır.Köyümüzü Çan ilçesine bağlayan yollarda Büyükpaşaköy-Küçükpaşaköy arasında mevcut bir köprü bulunmaktadır.

        Ayrıca köyümüzün çıkışında, Kuruçay denilen yerde köprü diyemiyeceğimiz  küçük bir geçiş yapılmıştır.

 

Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Ocağı
 
        Köyümüze 1998 yılında, devlet kanalıyla ve sağlık evinin arsasının köy muhtarlığı tarafından alınmasıyla birlikte bu arsa üzerine sağlık evi inşa edilmiştir. Bunun akabinde bir sağlık memuru atanmışır. Fakat kısa bir süre sonra imkanların kısıtlı olmasından dolayı Sağlık evinin faaliyetleri durdurulmuştur. Şu anda köyümüzde sağlık memuru bulunmamaktadır.
 
Geçim Kaynaklarımız
 

         Köyümüzün geçim kaynaklarını, tarım, hayvancılık, işçilik olarak sıralayabiliriz. Son dönemde de emeklilik bu sıralamalar içerisinde yerini almaktadır. Tarımsal faaliyetler buğday, yulaf, arpa,son zamanlarda domates, biber ekimleri gibi faaliyetleri örnek olarak verebiliriz. Yeni dönemde de, büyükbaş hayvancılık için gerekli olan, slaj denilen mısır ekimleri yapılmaktadır.  Büyükbaş hayvancılıkta, süt inekçiliği, kücükbaş hayvancılıkta, koyun, keçi yetiştirciliği önemli hayvancılık konuları olarak gösterilebilir. İşçilik bağlamında köyümüz halkı, fakir kırsal kesim nedeniyle, geçim kaynağı olarak işçilikle daha çok uğraşmaktadırlar.

        Geçmiş dönemlerde, zeytin toplamaya, pirinç dönemlerinde pirinç ekip biçmeye, işçilik olarak gidilirdi. Yakın yöremizde kiremit ve kömür ocakları bulunmaktadır.Köylülerimiz, bu ocaklara geçmiş yıllarda geçim kaynağı sağlamak için giderlerdi. 

        Son sanayileşme olarak, Çan ilçesinde mevcut, Çanakkale Seramik Fabrikalarına işçi olarak gidilmekte ve orada çalışıp emekli olunmaktadır.

Ancak çok önemli olan ve bir devrim niteliği taşıyan, 1970 yıllarında başlayan bir İstanbul göçü vardır. İstanbul’a giden köylülerimizin göç olayındaki en önemli kişi, 1970 yılında halk arasında Veli Yusuf dediğimiz, Yusuf Sezen’in önderliğinde İstanbul’a apartman görevlisi olarak gidilmiş ve bunun akabinde Yusuf Sezen’i takip eden köylülerimiz olmuştur. Bugün çok önemli bir rakam olan, 125 hane dolayında köyümüz kadar bir köy daha İstanbul’da oluşmuş ve İstanbul’daki Uzunalanlılar apartman görevlisi olarak veya daha başka işlerle geçimlerini sağlamaktadırlar.

       Bunun yanında son zamanlarda, hele 1990´lardan sonra en önemli sanayi bölgesinin bulunması, sigortalı işlerde çalışılmış olması nedeniyle, yaşlı kesim, emeklilik gibi sosyal güvencelerini kazanmış olup, bu şekilde geçimini sağlamaktadırlar.